Plan lekcji
Oddziały
0a 0b 1a 2a 2b 3a 3b 3c 4a 4b 5a 5b 6a 6b 1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 6bKJ 66bKJ 2BTJ 22BTJ 6bDŚ 66bDŚ 2AKS 22AKS 2AKJ 22AKJ 4aNŁ 44aNŁ 3CWK 33CWK 3BDS 33BDS
Nauczyciele
B.Anders (BA) M.Baszak (BM) J.Berowska (JB)
M.Błaż (MB) D.Bohdankiewicz (DB) I.Chęś (IC)
S.Domaradzki (SD) B.Gołąb (BG) E.Jaroszyńska (EJ)
M.Jędrocha (JM) R.Juzyszyn (JR) K.Kobierecka (KK)
M.Korba (MK) T.Kortyna (TK) D.Kuc - Sauter (DK)
A.Kuchcik (AK) B.Kwaśniak (BK) T.Łapiński (TŁ)
M.Łuszcz (MŁ) K.Malinowska (KM) M.Michalak (Mg)
I.Mikołajczyk (IM) A.Mikulski (AM) E.Orczykowska (EO)
M.Przygoda (MP) M.Rosińska (MR) S.SIkora-Kurcz (SS)
J.Siorak (JS) D.Smulski (DS) B.Sołtysiak (BS)
A.Stawowska (AS) M.Ścierzyńska (MŚ) A.Ułasowicz (UM)
J.Wac (JW) I.Waydyk (IW) K.Wierzchowska (KW)
R.Wilk (RW) D.Winnik (DW) P.Wróbel (PW)
D.Zwoliński (DZ) M.Żaczek (MŻ)
Sale
401a Hala sportowa cz1 401b Hala sportowa cz2 401c Hala sportowa cz3
401d Hala sportowa cz4/siłownia 301 świetlica I-III 324
322 326 221
223 118 120
122 214 pracownia informatyczna 305
224 310 pracownia językowa 204
303 225 203
205 306 pracownia językowa 212
121 206 321 gabinet psychologa
312 pracownia językowa 302 202 pracownia informatyczna
102 09 pracownia techniczna 06 harcówka
304a etyka/socjoterapia 401ind sala gimnastyczna - nauczanie indywidualne wf 213 nauczanie indywidualne
304 pedagog